FPT Bến Tre và con đường hạnh phúc

FPT Bến Tre và con đường hạnh phúc

FPT Bến Tre và con đường hạnh phúc chặng chạy Việt Dã Báo Đồng Khởi. Sau hơn 2 tuần phát động con đường hạnh phúc( từ ngày 03/04 đến ngày 14/4) FTEL BTE _Con đường hạnh phúc đã ghi nhận khoảng 1877Km, tương đương với việc nhà FTEL BTE đã đóng góp quỹ Ngày hạnh phúc số tiền khoảng 1.877.000 VNĐ.

Ddieeud đặc biệt nhất là chủ nhật tuần vừa qua ngày 16/04 chi nhánh BTE đã cùng tham gia giải chạy Việt Dã Báo Đồng Khởi _ mộ hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa được tổ chuwcds bởi Sở Văn Hóa thể thao và du lịch tỉnh Bến Tre và Báo Đồng Khởi. Tại đây tập thể chi nhánh FPT Telecom Bến Tre đã đóng góp tổng cộng gần 335Km với sự tham gia của gần 70 cán bộ nhân viên. Có rất nhiều hình ảnh đẹp đã được chúng tôi ghi lại trên chặng đường đầy ý nghĩa vào ngày 16/04 .